ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ روانی چیست؟

بسياری از ما ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻢ می آوريم ، درواقع دچار ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ هستيم اما ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎ،ﻃﺒﯿﻌﺖ،ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ،نور ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﻭﺭﺯﺵ،ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﻭ غیره.. ناخودآگاه ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ می زنيم ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ می گیرﯾﻢ .

ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺎﮎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ :

  • ﺧﻮﺍﺏ
  • غذاى ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ
  • اﺳﺘﺮﺍﺣﺖ
  • ﺗﻔﺮﯾﺢ
  • گوش کردن به موسیقی
  • مدیتیشن
  • ﻃﺒﯿﻌﺖ ، ﻧﻮﺭﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ، ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ، ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ

ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺳﺖ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻌﯽ میکنیم از دیگران،ﺩﺯﺩﯼِ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﮐﻨﯿﻢ .

معمولا ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺖ و ﭼﻬﺎﺭ نوع ﺭﻓﺘﺎﺭ را شامل می شود :

١ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻇﺎﻟﻢ :

ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺎ تهديد و ﺍﺭﻋﺎﺏ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻭ ﺗﺮساندن ديگران ﻭ رفتارهاي پرخاشگرانه ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ میگیرﻧﺪ .

٢ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻈﻠﻮﻡ :

ﺑﺎ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺭﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ گفتن ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ها و ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯾﻬﺎی خود ، ﻣﺎ ﺭا ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ می كنند و در پايان می گويند : ﺳﺒﮏ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ تو ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ . هدف ﺍﯾن افراد ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﻤﮏ گرﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ. زيرا ﺷﻤﺎ ﻫﺮچه بگوييد ، آنها ﮐﺎﺭ ﺧﻮد را خواهند كرد و فقط می خوﺍهند ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊی خود را ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﺷﻤﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ كنند .

٣ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﺮﻏﺮﻭ :

ﺑﺎ ﻧﻖ ﺯﺩﻥ ، ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﯿﺮﯼ ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮﺩﻥ ، ﺩﺯﺩﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ مي كنند ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﻢ نظير ﺩﻭ گروه ﻗﺒﻠﯽ بسيار است.

٤ - ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺰﻭﯼ :

ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊی هستند ﻭ معمولا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﻭ ﻣﯿﺘﻮانند ﺑﺰنند. ﻗﻬﺮ می کنندﻭ سكوت مي كنند ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ می خواهند ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ کنند ﻭ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﮕﯿﺮند.

تصویر کاسه میوه

احساسات ما منبع تغذیه و انرژی جسم و روح ما هستند. همان‌طور که غذا نیرو و انرژی بدن را تامین می‌کند، موسیقی مناسب نیز به ما نیرو و انرژی می‌دهد. ارتباط ما با موسیقی به زمان‌های بسیار دور بازمی‌گردد؛ وقتی که در رحم مادر بودیم و در آنجا تکان‌های کوچک و صداهای ضعیف موجب آرامش ما می‌شد. پس ما با موسیقی از همان ابتدا به صورت درونی عجین بوده‌ایم.

به موسیقی هایی که گوش می دهید توجه کنید.

شعرهایی که حاوی الفاظ رکیک ، خشونت، ترس و هیجان هستند، این پیام ها را به ناخودآگاه خود می فرستند.

در صورتیکه اگر بخواهیم عشق و محبت را جذب کنیم باید ترانه های عاشقانه واگر به دنبال صلح و آرامش هستید، موسیقی های با متن آرام بخش را گوش کنید.

همان‌طور که قبلا درباره‌ی رابطه‌ی ورزش و شادی بسیار شنیده‌ایم، عجیب نیست که بدانیم موسیقی همراه با ورزش، تاثیر بیشتری در بهتر شدن روحیه‌ی ما دارد.

و به ما در کسب انرژی مثبت کمک خواهد کرد.

کودک در حال گوش دادن به موسیقی با هدفون

روز خود را با انرژی مثبت شروع کنید

چگونه ؟؟؟؟

فعالیتی انجام دهید که باعث تقویت روحیه شما شود. این کار می‌تواند هرچیزی باشد؛ هر فعالیتی که به شما احساس مثبت بودن را بدهد.

مانند پیاده روی در اول صبح یا گوش کردن به یک موسیقی عالی در حالی که برای رفتن به سرکار آماده می‌شوید.

لیستی از موسیقی‌های شاد را فراهم کنید که لبخند را بر لبان‌تان می‌آورد و به شما انرژی می‌دهد. برای بسیاری از افراد این‌ها آهنگ‌هایی هستند که با آن‌ها بزرگ شد‌ه‌اند.

نوستالژی، راهی برای ایجاد احساس شادی بیشتر است. بنابراین ایده خوبی است که لیست موسیقی‌های خود را از آهنگ‌های قدیمی و خاطره‌انگیز پر کنید.

حالا سوال این است که چگونه از انرژی خود محافظت کنیم؟

به خودمان زمان و فضای لازم را بدهیم.

کمی از تکنولوژی فاصله بگیریم.

به خودتان اجازه نه گفتن را بدهید.

برای جواب دادن به پیامها،ایمیل ها و تماسها کمی زمان بدهید.

از افرادی که انرژی شمارا میگیرند ،فاصله بگیرید.

وقتی نیاز به استراحت دارید ،بگذارید دیگران متوجه شوند.

درصورت نیاز درخواست کمک بکنید ،لازم نیست خودتان به تنهایی از پس همه کارها برآیید.

شاد باشید

موفق باشید

پیام مثبت زمان می‌بره ولی حتما می‌شه