بدری در سال ۱۲۸۷ در روستای نردین کالپوش استان سمنان متولد شد.

فرزند کریمدادخان نردینی و همچنین خواهر عبدالحسین تیمورتاش، اولین وزیر دربار رضاشاه پهلوی بود.

وی در سال ۱۳۴۵ به سِمَت معاونت اداری و مالی دانشکده دندانپزشکی مشهد منصوب و در سال ۱۳۴۶ اولین بانوی دندانپزشک در ایران بود که به ریاست یک دانشکده دندانپزشکی رسید. وی در سال ۱۳۶۸ از دانشگاه علوم پزشکی مشهد بازنشسته شد و در هفدهم مهرماه سال ۱۳۷۴ چشم از جهان فرو بست و در بلوک ۱۳۹ صحن آزادی واقع در حرم امام رضا در مشهد به خاک سپرده شد.

عبدالحسین تیمورتاش

عبدالحسین تیمورتاش

در تاریخ ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۷۲، مصادف با روز بزرگداشت مقام معلم، کتابخانهٔ دانشکدهٔ دندانپزشکی دانشگاه مشهد به افتخار او و با حضور او به نام «کتابخانه دکتر بدری تیمورتاش» نامگذاری شد، متاسفانه تابلوی نام ایشان در دوره ریاست دکتر شهابی در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از سر در کتابخانه برداشته شد.