کوک کردن (Musical tuning) ، به معنای تنظیم یک ساز موسیقی است، به شکلی که نت‌ها به درستی نواخته شود

و روندی است که در آن زیر و بمی نت‌هایی که توسط یک ساز موسیقی تولید می‌شود به شکلی تنظیم می‌گردد که فواصل بین نت‌ها مطابق یک نظام مشخص باشد.

کوک گیتار

بیشتر سازهایی که کوک می‌شوند جزو سازهای زهی هستند، سازهای دیگری را نیز می‌توان کوک کرد (به عنوان مثال سنج یا برخی سازهای باد)

عکس کالیمبا یا پیانو شستی

ساده‌ترین روش هماهنگ‌کردن صدای ساز با صدای یک ساز دیگر یا صدای یک خواننده است. (روش گوشی)

در این روش (مثلاً در کوک کردن گیتار می‌توان یک سیم را مرجع قرار داد و پنج سیم دیگر را بر اساس آن کوک کرد.

روشی دیگر که برای کوک کردن دقیق‌تر به کار می‌رود، استفاده از هارمونیک‌ها است

مرجع قرار داد و پنج سیم دیگر را بر اساس آن کوک کرد).

در ارکسترهای سمفونیک معمولاً نوازنده‌های بقیهٔ سازها ساز خود را بر اساس نت «لا» یا «سی بمل» که توسط نوازندگان ابوا یا کلارینت نواخته می‌شود کوک می‌کنند.

دیاپازون


دقیق‌ترین روش کوک عبارت است از استفاده از یک دیاپازون (امروزه غالباً از دیاپازون ۴۴۰ هرتز استفاده می‌شود) یا دستگاه‌های الکترونیکی مخصوص کوک کردن.