پس از حصول استقلال افغانستان رباب به عنوان شناسنامه فرهنگی این کشور مطرح گردید. سازی ساده اما با صدای دلنشین و خاص جغرافیای افغانستان.

استاد رحیم خوشنواز از جمله معدود نوازنده گان این ساز بود که نواختن آنرا به حد کمال رساند.


محمد رحیم خوشنواز در سال 1324 در محله مومندا در شهر هرات به دنیا آمد.

موسیقی در خانواده وی موروثی بود، پدر بزرگ چهار تار ایرانی و طبله می نواخت.

نوازندگی را با ساز تنبوره که انواع چهار سیم و شش سیم دارد ،اغاز

وده سالگی نواختن رباب را شروع کرد.

ابتدا موسیقی را نزد پدرش استاد امیر جان آموخت و مدتی هم نزد استاد محمد عرب، رباب نواز معروف کشور شاگردی کرد.

وی در جلسه های موسیقی استاد محمد حسین سر آهنگ، استاد رحیم بخش و استاد امیر محمد، رباب و گاهی تنپوره می نواخت .

وی غیر از رباب نوازی به ساختن رباب، نواختن دلربا ، تنپوره، دو تار و چهار تار هم تبحر داشت.

رباب نوازی محمد رحیم خوشنواز

آهنگهایش در رادیو و تلویزیون هرات و رادیو کابل و رادیو دری خراسان به ثبت رسیده است، نامبرده بنا به دعوت کشور فرانسه با یک گروه سه نفری گدا محمد دو تار نواز و محمد عظیم طبله نواز، عازم این کشور شد که با اجرای کنسرت برای چند روزی در تالار تئاتر پاریس مورد استقبال شهروندان انجا قرار گرفت و پس از آن راهی انگلستان و سوئیس شد که در آنجا آهنگ هایش در رادیو این کشورها به ثبت رسید.

وی نه تنها شاگردان زیادی را در قسمت نواختن رباب در هرات تربیت نمود بلکه شاگردانی در فرانسه، امریکا، انگلستان و ایران چون جان دورنگ در فرانسه، دکتر جان بیلی استاد دانشگاه لندن، سید حسن گرامیان و آرش آزاده از هنر وی مستفید گردیدند.

محمد رحیم خوشنواز و ساز رباب

استاد در سال 1375 به ایران مهاجرت نمود، در این خطه وی هم با گروه خود که متشکل از برادرانش می باشد با دعوت مقامات ذیربط در فستیوال ها و جشنواره ها مختلف به اجرای کنسرت پرداخته که مورد تقدیر قرار گرفته است.


خوشنواز دارای دو دختر و یک پسر می باشدو پس از 6 ماه مریضی شدید سرانجام در سن 65 سالگی برای همیشه چشم از جهان فرو بست.